DA-G / 管道螺纹防爆轰型阻火器

Finekay®DA-G型号阻火器是防止小型管道内的易燃气体的回闪。他们通常用于小型试行管道以及可关闭气体的那些地方。也是为气体采样和分析设备,其中易燃气体存在的保护设计。阻燃检测是一种具有FNPT连接的联合类型装置。小口径管道的其他应用程序可以防止使用微孔阻火器爆炸的危险。

产品特点
尺寸1"到2" (25 - 50 mm)都适用:爆轰
针对爆燃物级别:IIA和IIB3
热电偶温度探测计G11类别(1)2
可选择碳钢,不锈钢,和其他
双向的流动和潜在火源                                      
温度传感器压力传感器接口冷凝物排放接口
蒸汽吹扫喷射管

                            
相关文件

 

认证图纸
认证图纸DA-G
说明书

Finekay型号DA-I,DA-E,FA-I,FA-E,

DA-E - 双向管道稳定防爆轰阻火器(偏心式)
FA-CN - 双向管道防爆燃阻火器
FA-I - 双向管道防爆燃阻火器